Meny

Anna Maria Bäck
Klasslärare Krabban
Maila

Maria Sikström
Klasslärare Krabban
Maila

Marina Högnert
Syslöjdslärare, fritids
Maila

Ida Hallonqvist
Klasslärare F-1
Maila

Malin Bark
Klasslärare F-1
Maila

William Käkelä
Fritids/resurspedagog
Maila

Sam Junggren
Träslöjdslärare, fritids
Maila

Natalie Andersson
Resurspedagog
Maila

Yannick Dages
Idrottslärare, resurspedagog
Maila