Meny

Föräldraförening

Föräldraföreningen är en ideell förening med syfte att i dialog med skolan kunna påverka i frågor som rör våra barn. Genom föräldraföreningen träffas föräldrar och kan samverka i både skol- och barnomsorgsfrågor samt på fritiden. Vi vill sträva mot en ökad gemenskap i och utanför skolan för att bidra till en trygg uppväxt- och inlärningsmiljö för barnen på Trilobiten.

Föräldraföreninges styrelse består av:

Sofia von Hebel, ordförande
Johan Eng, vice ordförande
Dana Blomster, sekreterare
Johanna Kendes, vice sekreterare
Isabella Berglund, Kassör
Leila Kalmertun
Carina Kendes
Marie Malmborg Karlander
Helena Axén
Selim Behrami
Yvonne Fahlgren
Anna Forslid
Anette Quincoses

För medlemskap i föräldraföreningen betalar varje familj 100 kr/läsår. Dvs man betalar 100 kr oavsett hur många barn man har på skolan. 

MEDLEMSAVGIFT TILL TRILOBITENS FÖRÄLDRAFÖRENING HT15/VT16

Mottagare: Trilobitens Föräldraförening
Medlemsavgift läsår: 100:- /familj oavsett antal barn
Bankgiro: 584-7363
Betalningsinformation: Ange barnets namn/avdelning

 

OBS! Det räcker med ett namn även om ni har flera barn på skolan.