Meny

Ansök till Montessoriskolan Trilobiten

Nedan finner du ett formulär för ansökan till Montessoriskolan Trilobiten.

PDFAnsökan om skolbarnsomsorg

Placering på Trilobiten önskas fr.o.m:*


Barnets uppgifter:


Barnets namn (barn 1):*

Barnets personnummer (barn 1):*

Barnets namn (barn 2):

Barnets personnummer (barn 2):

Barnets namn (barn 3):

Barnets personnummer (barn 3):


Adressuppgifter:


Gatuadress:*

Postnummer:*

Postadress:*


Vårdnadshavares uppgifter:


Vårdnadshavares för och efternamn:*

Personnummer:*

E-post:*

Mobiltelefonnummer:*

Vårdnadshavares för och efternamn:

Personnummer:

E-post:

Mobiltelefonnummer:


Övrig information:

Dessa uppgifter är valfria att lämna in till oss och vi kommer inte använda dessa uppgifter som ett urval när barn tas emot hos oss.


Nuvarande skola/förskola:


Allergier:

Ev. hemspråk:

Övriga upplysningar:

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven.

Genom att klicka i kryssrutan så ger du ditt samtycke till att Montessoriskolan Trilobiten hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.

För mer information, kontakta Personuppgiftsansvarig på Montessoriskolan Trilobiten på info@trilobiten.nu

*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.