Meny

Föräldraförening

Föräldraföreningen är en ideell förening med syfte att i dialog med skolan kunna påverka i frågor som rör våra barn. Genom föräldraföreningen träffas föräldrar och kan samverka i både skol- och barnomsorgsfrågor samt på fritiden. Vi vill sträva mot en ökad gemenskap i och utanför skolan för att bidra till en trygg uppväxt- och inlärningsmiljö för barnen på Trilobiten.

Föräldraföreninges styrelse består av:

Jonna Sander, ordförande
 

För medlemskap i föräldraföreningen betalar varje familj 100 kr/läsår. Dvs man betalar 100 kr oavsett hur många barn man har på skolan. 

MEDLEMSAVGIFT TILL TRILOBITENS FÖRÄLDRAFÖRENING HT15/VT16

Mottagare: Trilobitens Föräldraförening
Medlemsavgift läsår: 100:- /familj oavsett antal barn
Bankgiro: 584-7363
Betalningsinformation: Ange barnets namn/avdelning

 

OBS! Det räcker med ett namn även om ni har flera barn på skolan.