Meny

Tillgänglighet för www.trilobiten.nu

Trollhättans Montessoriskola AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver
hur www.trilobiten.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.trilobiten.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Skicka e-post till info@trilobiten.nu
Ring 0520-741 80

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
Nivå A, bedöms som ej godkänd.
Då alternativ text saknas på flertalet bilder kan denna punkt inte godkännas.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information
Nivå A, bedöms som ej godkänd.
Länkarna är oftast markerade endast med enbart färg.

1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
Nivå AA, bedöms som ej godkänd.
Rubriker och länkar har en avvikande ljusblå färg som inte ger tillräcklig kontrast.

2.4.4 Skriv tydliga länkar
Nivå A, bedöms som ej godkänd.
Flera av länkarna är inte tydlig beskrivna, det framgår inte att det är en länk

2.4.5 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
Nivå AA, bedöms som ej godkänd
Sökfunktion saknas

3.1.1 Ange sidans språk i koden
Nivå A, bedöms som ej godkänd
Uppgiften saknas i koden.

Övrigt
Alla pdf som länkas till behöver gås igenom och tillgängligheten säkerställas även på dessa, dessa bedöms i dagsläget som ej godkänd.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.trilobiten.nu med hjälp av checklistor och verktyg på www.webbriktlinjer.se. 

Senaste bedömningen gjordes den 14 februari 2022

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 februari 2023