Meny

Vision & Värdegrund

Montessoriskolan Trilobiten är en fristående skola i Trollhättan. Skolan har funnits sedan 1993 och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola år 1 - 6 och fritidsverksamhet. Förskoleverksamheten är indelad i en avdelning för barn mellan 1 - 3 år och en lite större avdelning för 3 - 5 åringar.

Vision

Att skapa en skola med en trygg, harmonisk atmosfär,
där barn i alla åldrar kan "leva" med varandra
och utveckla en lust att lära som varar livet ut.

Mål och Värdegrund

Man går hit med glädje, känner trygghet.
Skolan är lättillgänglig, man känner hemkänsla, värme och omtänksamhet.
Lugn och behaglig arbetsmiljö.
Tillit till personalen.

På Montessoriskolan får man:

Frihet under ansvar.
Känna glädje och nyfikenhet.
Lust att lära i en harmonisk miljö.
God gemenskap och tillit som skapar en bra grund för social kompetens och god kunskapskvalitet.