Montessoriskolan Trilobiten är en fristående skola i Trollhättan

Skolan har funnits sedan 1993 och omfattar grundskola år F-6 och fritidshem. Förskolans verksamheten är indelad i tre avdelningar: 1-2 år, 3-4 år och 4-5år.

Vision

Att skapa en skola med en trygg, harmonisk atmosfär, där barn i alla åldrar kan "leva" med varandra och utveckla en lust att lära som varar livet ut.

Mål och värdegrund

Man går hit med glädje, känner trygghet. Skolan är lättillgänglig, man känner hemkänsla, värme och omtänksamhet. Lugn och behaglig arbetsmiljö. Tillit till personalen.

Här får man

Frihet under ansvar. Känna glädje och nyfikenhet. Lust att lära i en harmonisk miljö. God gemenskap och tillit som skapar en bra grund för social kompetens och god kunskapskvalitet.

Montessori

Det som utmärker en Montessoriskola är att vi använder oss av en pedagogik som stimulerar nyfikenhet och kreativitet. Läraren fungerar som en vägledare som leder barnen in på kunskapens väg. Mer konkret innebär det att läraren fungerar som ett stöd och hjälper barnen när problem uppstår. För att kunna vägleda barnen på bästa sätt behöver de vuxna ha gedigna kunskaper om barns utveckling. Det finns riktlinjer som vi arbetar efter för att barnen skall få den allsidiga kunskap de behöver.

Skolmiljön är också unik på en Montessoriskola. Här är allt utformat för att passa barnens behov, bland annat är allt skolmaterial lättillgängligt för barnen.

Om Trilobiten - trilobit illustration

Trilobiter? Vad är vi för något?

Jo, Trilobiter är en fossil grupp av marina leddjur (klassen Trilobita) som en gång fanns i stort antal, men som dog ut mot slutet av paleozoikum, för omkring 400 miljoner år sedan. Ett tusental arter finns beskrivna. Trilobiterna var mellan fem mm och en meter långa, och kroppen delad i huvud, bål, och svans. Huvudet bestod av fyra eller fem sammansmälta segment och hade ett par antenner, en mun, ett par ögon och fyra par gaffeldelade utskott som fungerade som både gälar och ben för förflyttning. Bålens segment var ledade medan svansens var sammansmälta till en solid sköld.

Vi kallar vår skola Trilobiten för att vi vill symbolisera skolans tre delar, förskola, skola och fritids, med Trilobitens tre lober (delar). Alla Montessoribarn vet dessutom vad en Trilobit är tack vare att de läser mycket om jordens utveckling