Tillgänglighet för www.trilobiten.nu

Trollhättans Montessoriskola AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.trilobiten.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.trilobiten.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Skicka e-post till info@trilobiten.nu
Ring 0520-741 80

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Övrigt
Alla pdf som länkas till behöver gås igenom och tillgängligheten säkerställas även på dessa, dessa bedöms i dagsläget som ej godkänd.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2022.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.trilobiten.nu med hjälp av checklistor och verktyg på www.webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 14 februari 2022

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 februari 2023