Frågor och svar

Kostar det något?

Det kostar inget att låta sina barn få förmånen att gå på Montessoriskolan Trilobiten. På grundskolan är skolgången kostnadsfri. Förskolan och fritidshemmet tar ut en avgift som följer samma taxa som i Trollhättans stad. Montessoriskolan Trilobiten täcker sina kostnader genom barn- och elevpengen som är bunden till varje barn/elev.

Hur anmäler jag mitt barn?

Ta kontakt med oss. Vi har tel. 0520-74180. Det finns en speciell anmälningsblankett för anmälan under fliken blanketter.

Vem kan gå i skolan?

Alla barn har rätt att välja skola

Hur kan vi titta mer på Montessoriskolan Trilobiten?

Intresserade föräldrar och barn är alltid välkomna att besöka oss för att se hur vi arbetar och för att se på lokalerna. Ta kontakt med oss före så att vi kan bestämma en lämplig dag.

Hur fungerar kösystemet?

“Barnet ställs i kö efter anmälningsdatum, så ju tidigare ett barn anmäls desto större chans att få plats på Montessoriskolan Trilobiten. Vi tillämpar även syskonförtur

Har ni frågor, kontakta oss!