Våra grönområden

Vår fantastiska skolgård inspirerar till rörelse och lek. Här finns stora gräsytor, fotbollsplaner, sandlåda, berg att klättra i samt fruktträd och olika buskar och blommor.